En guide för att mäta måtten på ladugårdsdörrar

Skjutbara ladugårdsdörrar kan förbättra den rustika överklagandet och personligheten hos ett hems inomhusutrymme. Med olika storlekar och utföranden, kombinerar dessa dörrar estetik med praktiska egenskaper. De är särskilt lämpliga för garderober, skafferier och hemmakontor.

Det lilla utrymmet mellan den skjutbara ladugårdsdörren och den intilliggande gipsväggen kanske inte är idealisk för badrum eller andra privata områden som kräver konfidentialitet.

ladugårdsdörrars mått

Att välja rätt storlek på ladugårdsdörrarnas dimensioner är avgörande när du väljer en ladugårdsdörr för ditt hem. Dörrens bredd ska matcha storleken på din dörröppning. Även om vissa storlekar av ladugårdsdörrar är vanligare än andra, finns det ingen universell standardstorlek. Därför är det viktigt att mäta din dörröppning noggrant för att säkerställa en perfekt passform. Dessutom kan du anpassa måtten på din ladugårdsdörr för att skapa olika stilar och design.

Hur man mäter för en skjutbar ladugårdsdörr

Att mäta en skjutbar ladugårdsdörr är viktigt oavsett var du planerar att installera den. Det är viktigt att tänka på utrymmet ovanför och på sidorna av öppningen för att säkerställa en korrekt passform.

ladugårdsdörr

Följ stegen nedan för att lära dig mätprocessen:

  1. Se först till att samlingsröret, eller utrymmet ovanför öppningen, kan bära vikten av den skjutbara ladugårdsdörren. Det bör finnas en stödbalk eller kraftiga reglar för att fästa glidskenan och tillräckligt med utrymme mellan öppningens ovansida och taket för att installera skenan. Vanligtvis föreslås ett spelrum på minst 6 tum, även om ladugårdsdörrspårhårdvara kan fungera med mindre utrymme.
  2. Se sedan till att det finns tillräckligt med utrymme intill öppningen för att möjliggöra en smidig glidning av dörren. Om du planerar att installera dubbla skjutbara ladugårdsdörrar, se till att båda sidorna har tillräckligt med utrymme. Kontrollera om det finns några hinder såsom ljusströmbrytare, värmeregister, eluttag eller andra föremål som kan hindra dörrens smidiga funktion.
  3. När man mäter för en skjutbar ladugårdsdörr är öppningens bredd den mest avgörande faktorn att ta hänsyn till eftersom den bestämmer storleken på spåret som krävs. Även om spårbeslag för ladugårdsdörrar ofta kan justeras för att passa olika dörrstorlekar, är det fortfarande att rekommendera att skaffa en spårstorlek som stämmer överens med dörrens dimensioner.

Det är viktigt att mäta längden noggrant för att undvika problem. Om längden är felaktig kan den skjutbara ladugårdsdörren vidröra golvet efter installationen, vilket gör att den fastnar när den öppnas och stängs. Detta kan leda till skador på både dörren och golvet.

Hur stor ska min ladugårdsdörr vara?

ladugårdsdörr

Vid köp av en skjutbar ladugårdsdörr handlar en vanlig förfrågan om lämplig höjd och bredd. Men många individer är omedvetna om att mätning för en ladugårdsdörr skiljer sig från mätning för en konventionell svängdörr när det gäller dörrkarmen.

Storlekskravet för en skjutdörr skulle skilja sig från det för en vanlig svängdörr, även om de är avsedda för samma storleksöppning.

Till skillnad från slagdörrar som kräver exakt passform till dörrkarmen, måste ladugårdsdörrar vara något större än öppningen. Detta beror på att en dörr i samma storlek som öppningen skulle tillåta ljus och ljud att passera genom dörrens kanter. Dessutom, om öppningen är ojämn, skulle ojämnheten märkas när dörren är stängd.

Till exempel om du tänker installera en skjutdörr vid ingången till ett badrum, sovrum eller kontor. I så fall kan det vara lämpligt att öka dörrens bredd med en tum eller två på båda sidor. Detta skulle bidra till att minimera mängden ljus och ljud som passerar genom dörröppningen och öka integriteten mellan de angränsande rummen.

Tänk på integritet

För att säkerställa både integritet och estetisk tilltalande, är det avgörande att se till att den skjutbara ladugårdsdörren överlappar öppningen eller listen. En minsta överlappning på en tum på varje öppningssida rekommenderas. Mer överlappning skulle också minska mängden ljus och ljud som kommer in i rummet genom dörrens kanter.

Överlappningen mellan dörren och öppningen hjälper till att hålla rummets innehåll dold från insyn, vilket är särskilt viktigt för privata utrymmen som badrum och sovrum. Dessutom ger överlappningen dörren ett färdigt och professionellt utseende, vilket förstärker rummets estetiska dragningskraft.

Beräknar dörröverlappning

Mängden överlappning mellan dina skjutbara ladugårdsdörrar kommer att variera beroende på hängarnas placering. Om hängarna installeras i jämnhöjd med dörrens kant, kommer du att ha en 4-1/4" överlappning. För varje tum utrymme mellan dörrens kant och hängarens kant. Du får ytterligare 2 tums överlappning.

Till exempel, om hängarna är 2 tum från kanten av dörren, blir överlappningen 8-1/4 tum (4-1/4 tum + (2 x 2 tum) = 8-1/4 tum). Det är värt att notera att för Spoke Wheel-hängare ökar överlappningen på 4-1/4″ till 6-1/2″ på grund av hjulstorleken, så justera formeln därefter.

Hur du bestämmer din ladugårdsdörrs bredd

Att noggrant mäta dörrbredden är avgörande för att säkerställa att dörren helt täcker öppningen och erbjuder tillräcklig avskildhet. För att fastställa rätt bredd för din skjutbara ladugårdsdörr, mät öppningens bredd från ena sidan till den andra.

ladugårdsdörr

Med list

Om öppningen har listramar, mät avståndet mellan listens ytterkanter. När du har att göra med en öppning som har gjutning, måste du köpa en skjutbar ladugårdsdörr som är tillräckligt bred för att täcka gjutningen helt. För att mäta bredden, använd ett måttband och mät horisontellt från listens ena ytterkant till den andra ytterkanten på motsatt sida av dörren.

Skjutbara ladugårdsdörrar kanske inte är lämpliga för vissa typer av lister. Listen bör inte sticka ut mer än en tum från väggen. Om du har en dekorativ list som sticker ut längre, kanske det inte går att installera en skjutbar ladugårdsdörr korrekt.

Den tjockare formen skulle kräva att dörren placeras längre bort från väggen, vilket resulterar i en större lucka och förlust av integritet. Detta påverkar inte bara dörrens funktionalitet utan försämrar också dess estetiska tilltal.

Utan gjutning

I de fall där det inte finns någon formning, bör du mäta den horisontella bredden av dörröppningen och lägga till 2-4 tum för att bestämma den minsta bredd som krävs för dörren.

De extra tummen kommer att säkerställa att den skjutbara ladugårdsdörren ger tillräcklig avskildhet och inga luckor när den är stängd. Men om dörröppningen har lister runt sig, tar listen bort gapet och blockerar siktlinjen.

Exempel på mätning av ladddörrens bredd

Att lägga till extra tum till breddmåttet säkerställer att den skjutbara ladugårdsdörren stängs tätt och utan några luckor, vilket ger optimal integritet.

I det här scenariot, där det inte finns någon form, bör bredden på den skjutbara ladugårdsdörren beräknas genom att lägga till 2 tum till måttet på dörröppningen. Till exempel, om avståndet mellan dörröppningens kanter är 36 tum, skulle en total bredd på 38 tum om du lägger till 2 tum till det måttet.

Därför bör ladugårdsdörren vara 38 tum bred i detta exempel.

Hur du bestämmer din ladugårdsdörrs höjd 

Att mäta höjden på dörren följer samma process oavsett om du mäter för dubbeldörrar, enkeldörrar eller bypassdörrar.

Med list

För att bestämma lämplig höjd för din ladugårdsdörr, mät från golvet till toppen av dörröppningen. Om det finns list runt öppningen, mät från golvet till listens ytterkant. Lägg till en tum till ditt slutliga mått för att bestämma den idealiska höjden för din dörr.

Utan gjutning

Å andra sidan, om din dörröppning inte har gjutning, mät från toppen av dörröppningen till golvet och subtrahera sedan en halv tum för att bestämma den idealiska höjden för din ladugårdsdörr.

Genom att subtrahera en halv tum från dörrhöjdsmåttet ger du dörren tillräckligt med utrymme för att öppnas och ta emot eventuella små skillnader i golvhöjden.

Men om du har ojämna golv kan du behöva dra av mer utrymme för att säkerställa att dörren kan öppnas och stängas ordentligt. Det är viktigt att inte subtrahera för mycket utrymme, eftersom det kan skapa ett oattraktivt gap mellan dörren och golvet.

Överväg spårplacering

För att välja lämplig höjd för din ladugårdsdörrskena, bestäm avståndet som du vill ha spåret monterat ovanför dörren. Vanligtvis är spåren horisontella stänger som skjuter en dörr utan ansträngning över en dörröppning, med ladugårdsdörrar fästa vid ett spår ovanför dörröppningen.

Banan monteras ofta mitt emellan taket och dörröppningens ovansida eller direkt ovanför dörrkarmen. Notera var du ska placera ladugårdsdörrspåret i blyerts för att förenkla processen.

Mätning av dörrkarm till takutrymme

För att säkerställa tillräckligt med utrymme för att installera dörrbeslagen och montera spåret, mät avståndet mellan toppen av din dörrkarm och taket. Mängden utrymme som krävs beror på vilken hårdvara som används, men vanligtvis behövs minst 6 tum utrymme.

Mät avståndet mellan toppen av dörrkarmen eller listen och taket med hjälp av ett måttband eller linjal.

Exempel på höjdmätning av ladugårdsdörr

I ett scenario där dörröppningen inte har någon form, mäter höjden från golvet till toppen av öppningen 80 tum. För att bestämma den ideala dörrhöjden måste du lägga till en extra tum till måttet. Den idealiska dörrhöjden för denna öppning skulle alltså vara 81 tum.

ladugårdsdörr

I det här scenariot skulle den rekommenderade höjden för ladugårdsdörren vara 81 tum, beräknat genom att mäta från golvet till toppen av dörröppningen och lägga till en tum.

Observera att det är viktigt att se till att dörren är installerad 1/2 tum över golvet för optimal funktionalitet. Dessutom är det viktigt att se över installationskraven för din glidande hårdvarusats för att säkerställa korrekt installation.

Hur lång ska min beslagspår för ladugårdsdörr vara?

När du bestämmer storleken på din ladugårdsdörr är det viktigt att ta hänsyn till dörrskenans längd. Vanligtvis sträcker sig spårlängden från 72 till 84 tum, även om det kan vara längre för dubbla ladugårdsdörrar.

Efter mätning för din ladugårdsdörr är nästa steg att välja lämplig spårlängd. För att säkerställa att dörren smidigt kan glida över spåret är det viktigt att ha ett spår som är minst dubbelt så stort som dörren eller några tum längre.  

ladugårdsdörr

Det är möjligt att förlänga spårlängden för estetiska ändamål. För en dubbeldörr krävs dock en spårlängd som är fyra gånger bredden på en ladugårdsdörr. Att följa dessa riktlinjer kommer att säkerställa att din ladugårdsdörr fungerar smidigt och helt täcker ingången.

Dessutom förhindrar detta att dörren inte täcker hela öppningen när den stängs, vilket kan resultera i ljus- och ljudläckage. Dessutom kommer denna mätning att ge en smidig och effektiv drift av dörren och garantera säkerheten.

Exempel på mätning av ladugårdsdörrar

Till exempel, för att säkerställa att dörren täcker öppningen när den är stängd, bör spåret vara minst dubbelt så stort som dörrens bredd. Eftersom dörren är 38 tum bred bör spåret vara minst 76 tum långt.

För en dörr med en bredd på 38″ krävs en spårlängd på 76″. Det är viktigt att säkerställa tillräckligt med utrymme på väggen bredvid öppningen för att dörren ska kunna öppnas helt.

Slutsats

Att mäta ladugårdsdörrarnas dimensioner är ett avgörande steg för att installera skjutbara ladugårdsdörrar. Det handlar om att överväga utrymmet ovanför och vid öppningens sidor, att säkerställa ordentligt stöd för dörrens vikt och att bestämma rätt bredd och längd på dörren och spåret.

Genom att följa stegen som beskrivs i den här guiden kan du se till att dina skjutbara ladugårdsdörrar är korrekt installerade, vilket ger ett vackert och funktionellt tillskott till ditt hem. Kom ihåg att rådfråga en expert om du är osäker på de lämpliga alternativen för din ladugårdsdörr, eftersom de kan hjälpa dig att fatta det bästa beslutet.

Senaste inläggen

12 av de mest fascinerande dolda dörrarna runt om i världen

Föreställ dig hur det skulle kännas om du plötsligt upptäckte en hemlig dörr som leder till en mystisk del av ditt hem ...

2022 Statistik om dörrar

Dörrar är en viktig del av våra byggnader. De garanterar avskildhet, säkerhet och komfort i en byggnad. Trots dessa egenskaper är ...

Om Metallram Glasladudörr

Ladugårdsdörrar är mycket populära i dekoration de senaste åren. Under årens lopp har vi förfinat och introducerat metallramar ...
sv_SESwedish
Rulla till toppen